Home > about-us > สารจาก Mr. Masanobu Kato

สารจาก Mr. Masanobu Kato

กรรมการผู้จัดการบริษัท เอยิซึ (ไทยแลนด์) จำกัด

 


Mr. Masanobu Kato

 

บริษัทของเราก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มปริมาณลูกค้าและพัฒนาคุณภาพธุรกิจการค้าปลีก ผ่านการให้บริการตรวจนับคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงและบริการให้คำปรึกษาเพื่อลดอัตราการเสียโอกาสในราคา ที่เหมาะสม

 

ซึ่งการที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นจริงได้ เราต้องมีทีมงานที่มีศักยภาพสูง พร้อมทั้งเทคนิคและระบบการจัดการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

 

ในปัจจุบันธุรกิจการค้าปลีกภายในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งภายใต้การแข่งขันของธุรกิจที่มากขึ้น บริษัทจำเป็นต้องมีความสามารถในการมุ่งมั่นและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือได้

 

ซึ่งบริษัท เอยิซึ (ไทยแลนด์) ได้รับการถ่ายทอดความรู้และมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่น จึงมั่นใจได้ว่าเราสามารถที่จะตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้ได้