Home > บริการตรวจนับสินค้าคงคลัง > บริการตรวจนับสินค้า

บริการตรวจนับสินค้า
บริการตรวจนับสินค้าคงคลัง

การตรวจนับคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพกับการลดค่าใช้จ่าย

เป็นการให้บริการตรวจนับคลังสินค้าที่มีคุณภาพสูงในเวลากลางคืน ไม่ส่งผลกระทบต่อการรับ-ส่งสินค้าในคลัง โดยใช้พนักงานที่มีความถูกต้องแม่นยำและความรวดเร็วสูง บริการนี้ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นคลังสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ ของใช้ต่างๆ

 

 

รายละเอียดการให้บริการ

ตรวจนับคลังสินค้านอกเวลางาน

ดำเนินการในช่วงเวลากลางคืนหรือวันหยุดซึ่งเป็นนอกเวลาการทำงาน โดยพนักงานมืออาชีพที่ได้รับการอบรมเป็นอย่างดี จึงทำให้คุณภาพงานสูง รวดเร็วและแม่นยำ

 

รับมือและจัดการกับพื้นที่เฉพาะ

พนักงานของเราสามารถจัดการและทำการตรวจนับอย่างมีคุณภาพเสมอ แม้ว่าจะเป็นพื้นที่เฉพาะที่มีความแตกต่างจากคลังสินค้าอื่นๆ

 

 

ข้อดีของการใช้บริการ

ดำเนินงานได้โดยไม่มีวันหยุด

ลูกค้าสามารถดำเนินการรับและส่งสินค้าในคลังได้ตามปกติ โดยไม่มีงานการตรวจนับคลังสินค้าเข้ามาเป็นผลกระทบการหยุดงานคลัง

 

สนันสนุนบุคคากรของลูกค้า

ข้อมูลการตรวจนับคลังสินค้าของเอยิซึจะช่วยสนันสนุนงานด้านคลังสินค้าของบริษัทลูกค้า

 

การจัดการทรัพย์สินภายในบริษัทของตนเอง

พนักงานสามารถมีสมาธิและตั้งใจกับการทำงานบริหารร้านค้าและงานขายได้มากขึ้น  เนื่องจากมีผู้แบ่งเบาภาระในการตรวจนับสินค้าอย่างบริษัทเอยิซึช่วยตรวจนับแทน

 

ลดขั้นตอนการทำงานและลดค่าใช้จ่าย

ลูกค้าไม่ต้องใช้บุคคลากรของตนในการตรวจนับ กล่าวคือทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมากขึ้น

 

 

''การจ้างบุคคลภายนอกมาทำงานช่วงกลางคืน'' คือสิ่งที่เราแนะนำ

สิ่งสำคัญในการบริหารงานคลังสินค้าคือ สนับสนุนและรับส่งสินค้าให้กับร้านค้าต่างๆอย่างรวดเร็วโดยไม่มีวันหยุด แต่การตรวจนับคลังสินค้าอาจทำให้ลูกค้าต้องเสียโอกาส เพราะปัญหาด้านคน เวลา และอื่นๆที่ยังมองไม่เห็น งานบริการของเราจึงจัดขึ้นในช่วงกลางคืน ทำให้ไม่มีผลกระทบต่องานลูกค้า เราจึงขอเป็นผู้ช่วยคนสำคัญที่จะสนันสนุนงานของลูกค้าตลอดไป