Home > บริการสนับสนุนภายในร้านค้า > บริการเติมและจัดเก็บสินค้า...

บริการเติมและจัดเก็บสินค้า
บริการสนับสนุนภายในร้านค้า

เพื่อให้ทุกๆเช้าเป็นวันที่มีสินค้าครบถ้วน

การจัดเรียงที่มีสินค้าอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และสวยงาม คือหน้าตาของร้านค้าและทำให้ลูกค้ามีความต้องการจับจ่ายซื้อของมากขึ้น บริการเติมและจัดเรียงสินค้าของเราจะดำเนินงานระหว่างช่วงร้านปิดทำการ

 

 

รายละเอียดการให้บริการ

การเติมและจัดเรียงสินค้านอกเวลาทำการ

เราทำการเติมและจัดเรียงสินค้าเสร็จก่อนร้านเปิดให้บริการ การเติมและจัดเรียงสินค้าที่ดีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการร้านและลูกค้าให้ความสนใจมากขึ้น

 

 

ข้อดีการนำมาใช้

เพิ่มยอดขาย

การจัดเรียงสินค้าและมีสินค้าครบถ้วนทำให้ลูกค้าอยากเข้ามาใช้บริการ ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้น

 

แก้ไขสภาพหลังร้าน

การนำสินค้าขึ้นชั้นวางทุกวัน ส่งผลให้การจัดซื้อสินค้าใหม่ง่ายขึ้น ลดปัญหาสินค้าขาดหายได้

 

ลดค่าใช้จ่าย

ช่วยลดค่าแรงของพนักงานที่ทำงานล่วงเวลาเนื่องจากจัดเรียงและเติมสินค้า รวมถึงลดจำนวนพนักงานในการจัดการ ทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้อีกด้วย

 

ประสิทธิภาพของ LS

ใช้บริการจากบริษัทภายนอกทำให้จัดตารางงานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสุด (LS= Labor Scheduling )

 

 

ตัวอย่างการใช้บริการเติมและจดเก็บสินค้า

1. A Supermarket

มีการเติมสินค้าตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงกลางดึก และสภาพหลังร้านไม่มีประสิทธภาพเพียงพอทำให้มีอัตราเสียเวลาสูง รวมถึงปัญหาสินค้าขาดอย่างต่อเนื่อง

 

- จำนวนสินค้าลดราคาน้อยลง ทำให้ปัญหาราคาเปลี่ยนแปลงลดลง
- ลดจำนวนสินค้าขาดหายได้มาก ทำให้มีโอกาสจัดสินค้าโปรโมชั่นเยอะขึ้น ส่งผลให้ยอดขายสูงขึ้น

 

2. B Supermarket

มีการเติมสินค้าช่วงเช้า แต่มักทำไม่เสร็จจึงเสียโอกาสในการขาย รวมถึงการเติมสินค้าและสั่งสินค้าทำช่วงเวลาเดียวกัน ทำให้ประสิทธิภาพงานและรายละเอียดการสั่งสินค้าไม่ดี ส่งผลให้มีสินค้าขาดเยอะ

 

- ความละเอียดในการสั่งสินค้าเพิ่มสูงขึ้น  ทำให้อัตราสินค้าขาดลดลง
- หลังร้านมีการจัดระเบียบมากขึ้น  ทำให้การบริหารร้านค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การหมุนเวียนสินค้าดีขึ้น  ลดอัตราค่าใช้จ่าย
- จำนวนสินค้าลดราคาน้อยลง  ทำให้ปัญหาราคาเปลี่ยนแปลงลดลง
- ลดจำนวนสินค้าขาดหายได้มาก  ทำให้มีโอกาสจัดสินค้าโปรโมชั่นเยอะขึ้น ส่งผลให้ยอดขายสูงขึ้น

 

 

 

สอบถามเกี่ยวกับบริการ

ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดงานบริการเพิ่มเติมได้ที่ 02-716-1122
 
 

 

บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


     >> บริการตรวจสอบรหัสสินค้า

     >> ตรวจสอบสินค้าหมดอายุ